Відділ освіти Софіївської районної державної адміністрації
 Новоюлівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Районний семінар для заступників директора школи
Електронне освітнє середовище школи
4 квітня 2012 року
Методичні рекомендації
щодо визначення обдарованих дітей

Стеблина Л.І.,
заступник директора школи з навчально-виховної роботи
16.03.2012

Під обдарованістю дитини розуміють вищу, ніж у її однолітків, спроможність до навчання і більш виражені творчі прояви, здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності (Н. Лейтес).

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме:

o   Якомога раніше виявлення обдарованості кожної дитини;

o   Максимальне сприяння її розвиткові.

Обдарованими дітьми можна назвати тих, які демонструють високі досягнення чи мають потенціал.

Види та особливості обдарованості

Інтелектуальна – вид обдарованості, який забезпечує швидке оволодіння основними поняттями, запам’ятовування та зберігання інформації; високорозвинені здібності переробки інформації дають змогу досягти успіхів у багатьох галузях знань, відзначається гострота мислення, спроможність практичного застосування знань, високий розвиток пізнавальних мотивів.

Академічна – вид обдарованості, який проявляється в успішності вивчення окремих навчальних предметів. Ця обдарованість є більш частковою, вибірковою.

Творча – це особливий вид обдарованості, який породжується або здатністю продукувати, висувати нові ідеї, винаходи, або здатністю блискуче виконувати, використовувати те, що вже створено, відзначається високий показник оригінальності, розробленості, гнучкості, швидкості.

Лідерська (соціальна) – виняткова здібність встановлювати зрілі конструктивні взаємини з іншими людьми, тобто здатність розуміти, любити, ладнати з іншими, співчувати. Такі діти відзначаються фізичною привабливістю, акуратністю в зовнішньому вигляді, зайнятістю в різних заходах і позитивним внеском в них.

Художня – вид обдарованості, яка забезпечує високі досягнення в галузі художньої творчості і виконавської майстерності в музиці, живопису, літературі, акторському мистецтві, виявлення зацікавленості до візуальної інформації, розвиток випереджувальних умінь.

Психомоторна діяльність – вид обдарованості, у якій виявляється зацікавленість до діяльності, яка вимагає точної моторики; володіння гарною зорово-моторною координацією; цікавість до руху (біг, стрибки, лазіння); наявність широкого діапазону руху; гарне утримання рівноваги при виконанні рухових вправ; високий рівень основних рухових навичок; володіння винятковою фізичною силою.

  

Анкета з визначення здібностей учнів

(за методикою американських учених Хаана і Кафа)

Інтелектуальні здібності

1.     Учень засвоює нові знання швидко і легко все схоплює.

2.     Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

3.     Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв’язок між подіями, між причиною і наслідком.

4.     Швидко запам’ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.

5.     Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не здогадуються.

6.     Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.

7.     Любить читати нові книжки, які читають не однолітки, а старші діти або дорослі.

8.     Вирішує розумові задачі, що потребують розумових зусиль.

9.     Ставить дуже багато запитань.

10.                   Випереджає однолітків на рік чи на два.

11.                   Оригінально мислить і пропонує нестандартні , неординарні відповіді, рішення.

12.                   Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.

 

Художні здібності

1.     У своїх малюнках зображує різноманітні типи предметів, ситуації, людей.

2.     Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і зосереджується, коли чує нову музику, бачить гарну картину.

3.     Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (з квітів, малюнків, марок тощо).

4.     Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо.

5.     У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).

6.     Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій.

7.     Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати власну оцінку і намагається відтворити те, що йому сподобалося.

8.     Любить працювати з пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворювати речі в трьох вимірах.

 

Музичний талант.

1.     Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслухається в них.

2.     Добре співає.

3.     У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів.

4.     Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5.     Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено і добре.

6.     У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.

7.     Створює оригінальні власні мелодії.

8.     Добре грає на якомусь інструменті.

 

Здібності до занять науковою працею.

1.     Висловлює думки ясно і чітко.

2.     Читає книги, наукову літературу з випередженням своїх однолітків.

3.     Виявляє більші, ніж у звичайних дітей, здібності в разі зміни абстрактних понять і встановленні узагальнень.

4.     Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5.     Після занять любить читати науково-популярну літературу.

6.     Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтримують батьки або вчителі.

7.     Намагається зрозуміти причини і сенс подій.

8.     Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.

9.     Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над цим.

 

Літературна обдарованість

1.     Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав’язки сюжету й закінчуючи розв’язанням конфлікту.

2.     Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.

3.     Розповідаючи, виділяє головне, найхарактерніше.

4.     Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися одного сюжету, не втрачає головної думки.

5.     Любить писати оповідання та вірші.

6.     Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер.

7.     Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоції та почуття.

 

Артистичний талант

1.     Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.

2.     Цікавиться акторською грою.

3.     Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.

4.     Розуміє та може передати конфлікти і ситуації, розіграти будь-яку драматичну сценку.

5.     Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6.     Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про що-небудь із захватом розповідає.

7.     Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання.

 

Технічні здібності

1.     Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.

2.     Користується механізмами, машинами.

3.     У світ його вподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.

4.     Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5.     Визначає причини несправності приладів.

6.     Любить робити креслення механізмів.

7.     Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.

 

Здібності до спорту

1.     Енергійний, потребує якомога більше фізичних, щоб бути щасливим.

2.     Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3.     Постійно досягає успіхів у якому-небудь виді спортивної гри.

4.     Бігає швидше за інших.

5.     Сильно розвинена координація рухів.

6.     Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.

7.     Вільний час проводить у рухливих іграх.

 

У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання:

1.     Фронтальні заняття:дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри.

2.     Групові заняття: парні, постійні групи зі зміною функцій їх учасників, груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням, із загальним звітом кожної групи перед усім класом.

3.     Індивідуальні заняття.

4.     Нові організаційні форми: «Поле чудес», заняття клубу «Що? Де? Коли?», інтелектуальна гра «Дебати» і конкурс «Обдарованість», турніри знавців наук, аукціони творів юних художників та поетів.

 

Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:

Ø своїм основним завданням – наданню допомоги обдарованим дітям в отриманні знань;

Ø рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям;

Ø переходу від первинного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів.

 

Творчі методи під час викладання націлені на:

*    визнання раніше не визнаних або не використаних можливостей;

*    повагу до бажання дітей самостійно працювати;

*    уміння стримуватися від втручання в процес творчої діяльності;

*    надання дитині свободи вибору;

*    індивідуалізацію навчальної програми залежно від особливостей учня;

*    створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;

*    заохочення роботи над проектами, пропозиціями самих учнів;

*    уникання будь-якого тиску на дітей;

*    надання можливості загального внеску в роботу групи;

*    повагу потенційних можливостей учнів, які відстають;

*    демонстрацію ентузіазму;

*    надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу думку;

*    організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей з обдарованими,

*    отримання максимальної користі від захоплення дітей;

*    терпимість (хоча б тимчасово) до безладдя;

*    уміння переконувати і пропагувати;

*    здатність до самоаналізу.

Учитель повинен:

v бути доброзичливим і чуйним;

v знати психологічні особливості обдарованих дітей, розуміти їхні потреби та інтереси;

v мати досвід роботи в закладах для дітей молодшого та дошкільного віку (зокрема, із власними дітьми);

v мати високий рівень інтелектуального розвитку;

v мати широке коло інтересів і вмінь;

v бути готовим до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей;

v володіти почуттям гумору (але без нахилу до висміювання);

v бути самокритичним, готовим до перегляду власних поглядів і постійного самовдосконалення;

v мати творчий особистий світогляд;

v мати добре здоров’я і життєздатність;

v мати спеціальну підготовку до роботи з обдарованими дітьми і бути готовим до подальшого оволодіння спеціальними знаннями.

 

Розробка та управління сайтом Задорожній М.І. 2012