Відділ освіти Софіївської районної державної адміністрації
 Новоюлівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Районний семінар для заступників директора школи
Електронне освітнє середовище школи
4 квітня 2012 року
Особливості вікової обдарованості дітей

Стеблина Л.І.,
заступник директора школи з навчально-виховної роботи
16.03.2012

Особливості вікової обдарованості дітей

Вікова категорія дітей

Основні особливості вікової обдарованості

Завдання роботи з обдарованими дітьми

Форми роботи з обдарованими дітьми

Позиція

 вчителя

Молодші школярі

Загострене почуття свідомості, особистої гідності;

ініціативність, поєднання протилежностей, (швидкість і повільність, обережність і сміливість, гнучкість і стійкість суджень);

ранній прояв пізнавальної активності та допитливості;

швидкість і точність виконання розумових операцій;

стійкість уваги та оперативної пам’яті;

сформованість навичок логічного мислення;

багатство активного словника; установка на творче виконання завдань;

готовність управляти собою;

розвиненість творчого мислення та уяви;

наявність інтересу до неординарних явищ.

Велика увага до вияву здібності;

тактовне ставлення до учня;

постійне навантаження;

оптимально побудований навчальний процес;

раціональна організація позаурочних форм роботи;

взаємодія сім’ї та школи;

задоволення потреби в новій інформації;

розвиток дивергентного мислення (уявлення).

Рольові ігри;

індивідуальні творчі завдання;

створення проблемної ситуації;

виставки кращих зошитів, малюнків, виробів;

конкурси;

змагання;

екскурсії.

Рольові ігри;

індивідуальні творчі завдання;

створення проблемної ситуації;

виставки кращих зошитів, малюнків, виробів;

конкурси;

змагання;

екскурсії.

Учні

 5-9 класів

Інтенсивне формування особистості;

значне зростання моральних та інтелектуальних сил;

прагнення до самостійності, самоосвіти, до найраціональнішого способу вирішення;

послідовне, обґрунтоване мислення;

розвиток просторових уявлень;

формування стійкого інтересу до окремих предметів;

усвідомлення своїх почуттів і вміння їх висловити;

наявність інтересу до парадоксів;

застосування навчальних навичок під час різних видів діяльності.

Залучення до винахідництва і дослідницької роботи: розвиток навичок аналізу, самоаналізу;

 впровадження проблемних методів навчання;

залучення до аналізу проблемних ситуацій, висунення гіпотез, їх аргументації, наукової перевірки і формування обґрунтованих висновків;

різнорівнева диференціація;

навчання орієнтації в інформаційному просторі;

розвиток навичок комунікативних взаємин.

Тематичні, творчі, індивідуальні завдання, спрямовані на розширення, поглиблення знань;

Консультації;

Спортивні та інтелектуальні ігри (шахи, шашки, головоломки, шаради тощо);

Турніри, конкурси, читацькі конференції, олімпіади;

Зустрічі з майстрами, фахівцями (письменниками, поетами, художниками, науковими працівниками);

Виставки робіт;

Гурткова робота.

Доброзичливе і обережне оцінювання всіх видів діяльності учня;

підтримка прагнення подальшого розвитку;

підтримка, захист формування доброзичливого ставлення з боку дорослих до дітей.

Учні

10-11 класів

Енергійне зростання моральних та інтелектуальних сил і можливостей;

підвищений рівень абстрагування і узагальнення;

формування прямих і зворотних операцій, міркувань;

критичність;

посилення розумової діяльності;

прагнення до самовдосконалення;

становлення світогляду, моральних, естетичних почуттів;

зростання і збагачення обдарованості;

становлення, формування спеціальних нахилів і здібностей;

уміння передбачати наслідки діяльності, критичність мислення.

Розвиток інтересу до творчості (фото -, кіно -, художньої…);

розвиток конструктивних винахідницьких можливостей.

Профільні класи;

класи з поглибленим вивченням окремих предметів;

індивідуальні навчальні плани, інтелектуально-розважальна ігрова діяльність;

дослідницька діяльність;

позакласна робота: гуртки, факультативи, вечори, свята, олімпіади, товариства, змагання, турніри, вікторини, диспути;

захист творчих робіт: проектів, рефератів;

виготовлення недіючих виробів: ліплення, різьблення, інкрустація;

виготовлення діючих виробів тощо.

Співпраця;

розумна тактовна порада, консультація;

сприяння створенню умов для роботи з фахівцями вищого рівня.

 

Розробка та управління сайтом Задорожній М.І. 2012