Відділ освіти Софіївської районної державної адміністрації
 Новоюлівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Районний семінар для заступників директора школи
Електронне освітнє середовище школи
4 квітня 2012 року
Модель компетентності педагога, який працює з обдарованою дитиною

Стеблина Л.І.,
заступник директора школи з навчально-виховної роботи
16.03.2012

Модель компетентності педагога, який працює з обдарованою дитиною

1.                      Учитель не повинен постійно розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими дітьми.

2.                      Учителю не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.

3.                      Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, навмисно її принижувати, застосовуючи сарказм.

4.                      Учителю варто пам’ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять.

5.                      Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:

·        повага до прагнення учнів працювати самостійно;

·        надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх здібностей;

·        індивідуальне застосування навчальної програми;

·        заохочення учнів до роботи над власними проектами;

·        жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкутості;

·        схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання випробувати себе в тій чи іншій галузі;

·        підкреслення ролі індивідуальних відмінностей;

·        надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і внаслідок цього відчувають тиск з боку інших;

·        найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

·        поблажливість до можливого безладу;

·        заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності;

·        постійне підтвердження того, що вчитель є однодумцем учнів, а не супротивником

6.     Риси, якими має володіти вчитель, котрий працює з обдарованими дітьми:

·        доброзичливість і чуйність;

·        цілеспрямованість і наполегливість;

·        розуміння психології здібних та обдарованих дітей;

·        високий інтелектуальний рівень;

·        широке коло інтересів;

·        готовність до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей;

·        жвавість, активність, почуття гумору;

·        гнучкість і постійна готовність переглянути свої погляди;

·        здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних думок, поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати.

Матриця для виявлення ознак обдарованості у дітей

Позитивні якості:

1.     Дитина має чудову пам'ять .

2.     для вихованця характерна багата уява.

3.     Дитина вміє створити в уяві альтернативні системи.

4.     Має розвинену оперативну пам'ять і логічне мислення.

5.     прагне до активного дослідження навколишнього світу.

6.     вихованець успішний у багатьох починаннях.

7.     Має позитивну установку на творче виконання завдань.

8.     Дитина наполеглива у своїх діях, нерідко наближена до самовпевненості.

9.     характеризується величезною допитливістю.

 

Негативні якості:

1.    Чітко виражений егоцентризм.

2.    Прагнення до товариства старших дітей та дорослих..

3.    Гостра на несправедливість.

4.    Нестримність почуттів та емоцій.

5.    Нечіткість у розмежуванні реальності та фантазії.

 

Поради вихователям обдарованих дітей

1.     Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих – вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».

2.     Допомагайте здібним дітям виробити адекватну «Я» - концепцію й самооцінку, розвивайте в них емпатію (співчуття, співпереживання).

3.     Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду, взаємодіючи з людьми.

4.     Дотримуйтесь порядку й дисципліни: обдаровані діти, як і всі інші, мають знати межу допустимої поведінки.

5.     Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їхня праця була корисною.

6.     У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод – це активізує їхню роботу.

7.     Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного здобуття знань.

8.     Привчайте обдарованих дітей працювати разом – це допоможе їм адаптуватися до соціальних умов.

9.     Заохочуйте дітей – це стимулює їх.

10.                        Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей.

 

 

 

 

Ланцюжок методів плекання обдарованої дитини

1.     Свобода вибору.

2.     Допомога та підтримка.

3.     Створення ситуації успіху.

4.     Заохочення до самостійної діяльності.

5.     Заохочення до спільної діяльності.

6.     Повага до самоосвіти.

7.     Співпраця з вихованцем.

 

Розробка та управління сайтом Задорожній М.І. 2012